ΤΕΡΙΝΑ

ΤΕΡΙΝΑ

Φόρμα ή το αντίστοιχο έδεσμα που περιέχει. Συνήθως, πρόκειται για μείγμα που μοιάζει με πατέ.

The Seminar Project

Every hands -on cooking class is an exciting learning and fun experience!
VIEW OUR CLASSES

YL Gift Card

Give an unexpected gift to your loved ones by letting them experience a cooking class at The Seminar Project or a wonderful meal at Psomi & Alati.
MORE

Stay informed

Register to receive our newsletter.
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER